رابطه نماز و نیایش با اضطراب ، افسردگی

نویسنده

کارشناس ارشد روانشناس بالینی

چکیده

درصد قابل توجهی از انسان­ها
دچار اضطراب و افسردگی هستند و درمان­های مختلفی برای این عارضه­ها وجود دارد. در
این مقاله، نماز برای درمان یا حداقل کاهش آن پیشنهاد شده است. از این رو، پژوهش
حاضر با هدف تعیین رابطه نماز با اضطراب و افسردگی انجام شده است. روش پژوهش همبستگی است و برای جامعه آماری، از بین 400 معتکف، 120 نفر به عنوان
حجم نمونه که ترکیبی از 80  مرد و 40 زن
بوده است­، به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس اضطراب بک،
تست افسردگی بک II و پرسشنامه استاندارد نماز در جامعه آماری
اجرا شد. مهم­ترین یافته­های پژوهش حاکی از آن بود که فرضیه اصلی پژوهش یعنی
ارتباط نماز با اضطراب و افسردگی تأیید شد. همچنین، فرضیه فرعی
اول پژوهش که شامل فرض ارتباط نماز با اضطراب بوده است، نیز مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship prayer and supplication with anxiety and depression

نویسنده [English]

  • Mohammad Emamirad
Master of Clinical Psychology
چکیده [English]

A significant percentage of people suffering from anxiety and depression and there are different treatments for this condition. In this study, prayer has been suggested at least to treat or reduce anxiety and depression. Hence, the present study is done to determine the relation of prayer with anxiety and depression. The research method is a correlation. The statistical population of research, was randomly selected between 400 retiring for prayer, 120 person as the sample volume that composed of 80 men and 40 women. Research instruments included the beck anxiety inventory, Beck Depression Inventory II, prayer standard questionnaire and benediction was conducted in the statistical population. The most important findings of the study show that the main hypothesis of this study included a prayer relationship with anxiety and depression that was confirmed at the level of %1. Also, the first research hypothesis that have been associated with anxiety of prayer was also confirmed at the level of %5.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pray
  • praise
  • worship
  • bless
  • anxiety
  • Depression
ابراهیمی، امراله و نشاط دوست، حمید طاهر و کلانتری، مهرداد و نصیری، حمید (1392). رابطه بین ذکر و دعا با میزان اضطراب دانشجویان، دو فصلنامه تحقیقات علوم رفتاری، دوره 8 شماره 2، صفحات 94-43.
آلیاتی، زهرا (1382). رابطه پایبندی به دعا با میزان اضطراب دانشجویان دانشگاه تبریز، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز
انجمن روانپزشکی آمریکا (2013)  DSM-5. راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، هامایاک آوادیس یانس (1394). ترجمه حسن هاشمی میناباد و داودعرب قهستانی، تهران، انتشارات رشد.
بدیعی، محمدرضا (1390). بررسی وضعیت اختلالات روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، رساله دکتری پزشکی عمومی دانشگاه زاهدان.
پور افکاری نصرت الله (1387). خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری-روانپزشکی بالینی کاپلان، سادوک، تهران، شهرآب
جیـمز، ویلیام (1380).  دین و روان، ترجمه: مهدی قائـنی، چاپ دوم، تهران ، انتشارات راه روشن.
حسن زاده توکلی، محمدرضا (1392). پیامدهای روانشناختی تجربه نماز، رساله دکتری، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
سادوک، بنجامین؛ سادوک، ویرجینیا (2007). خلاصه روانپژشکی کاپلان و سادوک، ترجمه: فرزین رضایی (1390)، تهران، انتشارات ارجمند.
دادخواه، بهروز و محمدی، محمدعلی و مظفری، ناصر و مولایی، بهنام و دادخواه، دلاور (1385). بررسی رابطه نماز با میزان افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، فصلنامه طب و تزکیه سال سوم شماره شش.
طهماسبی پور، نجف کمانگیری، مرتضی (1385). بررسی ارتباط نگرش مذهبی با میزان اضطراب، افسردگی و سلامت روان گروهی از بیماران، بیمارستانهای شهدای هفتم تیر و مجتمع رسول اکرم (ص).
قرآن کریم (رعد 28، طه 14 و نور 41) ترجمه: آیتی عبدالحمید و مکارم شیرازی ناصر.
موسوی، علی احمد (1380). رابطه نحوه برپاداری نماز با اختلال افسردگی، رساله کارشناسی ارشد، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
میر دریکوندی، رحیم (1386). رابطه شخصیت با نظام های ارزشی از دیدگاه آلپورت، با نگاهی ویژه به ارزش دینی،  فصلنامه معرفت، ص 76-64.
وهاب زاده، عباسعلی (1385). رابطه میان میزان اعتقادات دینی و میزان اضطراب در دانش آموزان، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی.
 
Boyle, G. J., Matthews, G., Saklofske, D.H. (Eds.). (2008). The Sage  Handbook of Personality theory and assessment. London: Sage.
Cicchetti, D. (1993). Developmental psychopathology: Reactions, reflections, projections,Developmental Review, 13, 471-502.
Chavoshi, A. M.A, and  at al, (2008). The relationship between prayers and religious orientation with mental health, Journal of Behavioral Sciences, Vol 2, No. 2, 2008 Pages: 149-156.
Gordon W.Alport., Basic considerations for a psychology of personality,( Yale University ) pres. U.S.A, Michigan, 1988) p.93
Lasol, Alen and at al (2014). Religious Actions and Mental Health. Journal of managerial pschology 17(3): 203-218.
Patal V.(2001) Depression in developing countries: Lessons from Zimbawe Br Med :3221 (7281).
Young, J. S. et al. The moderating relationship of spirituality on negative life events and psychological adjustment. Journal of Counseling and Value, 2000; 45 (1): 49-58.