دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-202 
2. مقایسه تکانشوری در بیماران مبتلا به افسردگی، اختلال های اضطرابی و افراد عادی

صفحه 15-28

10.22059/japr.2017.65078

محمدعلی بشارت؛ محمدرضا نیک فرجام؛ کورش محمدی حاصل؛ عباس ذبیح زاده؛ محمدحسین فلاح


5. الگوی ساختاری رابطه دلبستگی به معلم، درگیری تحصیلی و اضطراب امتحان

صفحه 69-88

10.22059/japr.2017.70994

مسعود غلامعلی لواسانی؛ فرناز مهدی پور مارالانی؛ الهه حجازی


7. نقش هورمون اکسی توسین بر شکل گیری دلبستگی مادر و شیرخوار: مطالعه مروری نظام مند

صفحه 107-120

10.22059/japr.2017.70995

رضا رستمی؛ عاطفه ذبیحی؛ نرجس حسین زاده بحرینی؛ فاطمه دهقانی آرانی


9. اثربخشی معنی درمانی گروهی بر جهت گیری مذهبی و سلامت روان نوجوانان

صفحه 145-160

10.22059/japr.2017.65519

سیدرضا جارچی؛ حمدالله حبیبی؛ وحید منظری توکلی؛ وجیهه‌السادات هاشمی‌زاده