ساخت و اعتباریابی آزمون سهل انگاری اجتماعی در مردان شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2015.67567

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

To Construction and Validation of the Social Procrastination Scale in Tehran City`s Males