تفاوت‌های جنسیتی در اتصالات کارکردی تکلیف-محور در دوزبانه‌های متوازن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زبانشناسی - دانشکده علوم انسانی - دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تغییرات مبتنی بر جنسیت در اتصالات کارکردی تکلیف-محور درون-شبکه‌ای و بیناشبکه‌ای در دوزبانه‌های متوازن بود. بدین منظور، داده‌ها با روش تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی از 30 فرد دوزبانه (15 زن) در حین اجرای یک تکلیف شنیداری دوزبانه جمع‌آوری شد. همة شرکت‌کنندگان، سخنگویان بومی زبان ترکی بودند که در سن 7 سالگی و در بدو ورود به مدرسه زبان فارسی را آموخته بودند. تکلیف شامل قضاوت‌های دستوری‌بودگی به جملات متناوب زبان اول و دوم بود. نواحی پارس‌آپرکولاریس و شکنج خلفی‌فوقانی‌-گیجگاهی در نیمکرة چپ به عنوان نواحی هدف در شبکة زبان و نواحی پلنیوم‌گیجگاهی، ناحیة حرکتی‌تکمیلی و شکنج پیش‌مرکزی دوجانبه به عنوان شبکة کنترل زبان انتخاب شدند. تحلیل‌های اتصالات کارکردی و آماری به ترتیب با استفاده از جعبه ابزار اتصالات کارکردی CONN-fMRI-20.b و نرم‌افزار SPSS-26 انجام شد. نتایج نشان داد که قدرت اتصالات کارکـــردی در شبکة زبان از پارس‌آپرکولاریس چپ به شکنج خلفی‌فوقانی‌-گیجـــگاهی چپ در زنان در مقایسه با مردان بیشتر بود (P = 0.001). در اتصالات بیناشبــکه‌ای نیز زنــان بهتر از مردان عمل کردند. به‌طورکلی، یافته‌های حاضر حاکی از همبستگی قدرت اتصالات کارکردیِ تکلیف-محورِ درون‌شبکه‌ایِ نحو-ویژه و بیناشبکه‌ای با تفاوت‌های جنسیتی است که ممکن است دال بر برتری زنان در کاربرد زبان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sex Differences in Task-based Functional Connectivity in Balanced Bilinguals

نویسنده [English]

  • Simin Meykadeh
Department of Linguistics - Faculty of Humanities- Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study aimed to investigate sex-related changes in task state functional connectivity (FC) within and between brain networks in balanced bilinguals. To meet this goal, Functional magnetic resonance imaging (fMRI) data from thirty balanced bilinguals (15 female) were collected during auditory bilingual task. All participants were native speakers of Turkish who had learned Persian at school from the age of seven. The task required grammaticality judgements to alternating L1-L2 sentences. The left Pars Opercularis (PO) and the left posterior Superior Temporal Gyrus (pSTG) were selected as target regions of the language network. The areas of bilateral Planum Temporale (PT), bilateral Supplementary Motor Area (SMA), and bilateral Precentral Gyrus (PreCG) were also selected as language control network. FC and statistical analyses were performed using CONN-fMRI functional Connectivity toolbox v20.b and the SPSS-26 software. Results revealed greater connectivity within the language network from the left PO to the left pSTG (P = 0.001) in females as compared to males. Furthermore, females performed better on intra-network connectivities. Taken together, these findings suggest that the strength of task state functional connectivity within language network and intra-network reliably correlated with sex differences, supporting the idea of a female advantage in the language use.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balanced bilinguals
  • functional connectivity
  • sex
  • grammaticality task
  • language network