بررسی تطبیقی تفکر انتقادی از منظر رابرت انیس و هنری ژیرو با نظر به کاربرد آن برای اصلاح نظام تربیت معلم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2014.52282

چکیده

پرورش تفکر انتقادی یکی از اهداف مهم تعلیم و تربیت است و پیش ­­نیاز این امر، داشتن معلمانی فکور و دارای مهارت تفکر انتقادی است. برای پرورش تفکر انتقادی مدل­ های مختلفی ارائه شده است که در دو گرایش عمده­ ی روانشناختی و سیاسی- اجتماعی هستند. در این مقاله، تفکر انتقادی از دیدگاه روانشناختی رابرت انیس و دیدگاه سیاسی- اجتماعی هنری ژیرو با نظر به کاربرد آنها برای اصلاح تربیت معلمان مورد تطبیق قرار گرقته است. نتایج نشان می­دهد که رابرت انیس با وجود اینکه به صورت عملیاتی به پرورش تفکر انتقادی پرداخته است، ولی او توجه کمی به عمل نشان داده است. در مقابل ژیرو هدف تفکر انتقادی را عمل اجتماعی می­ داند که در راستای تحقق عدالت اجتماعی رخ می­ دهد. از منظر ژیرو، تفکر انتقادی با فرهنگ، اخلاق و سیاست در هم آمیخته شده­ است و معلمان به عنوان روشنفکران تحول آفرین، رسالت عظیمی در پرورش تفکر انتقادی در مدرسه و همچنین گسترش آن در جامعه به عهده دارند. بر اساس تفکر ژیرو و انیس، استقرار نظام مدیریتی پویا و مشارکتی، تحول در محتواهای آموزشی، پرورش مهارت­ های تفکر انتقادی، ایجاد امکان گفت ­وگوی معلمان با سیاست ­گزاران تربیتی و نهادهای دانشگاهی و تاکید بر مطالعات فرهنگی از جمله راهکارهای اصلاح نظام تربیت معلم در ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Critical Thinking from the Viewpoint of Robert Ennis and Henry Giroux Considering Its Application for the Modification of Teacher Training System

چکیده [English]

Critical thinking is one of the major aims of education, and its prerequisite is to have thoughtful teachers with critical thinking viewpoints. There have been numerous models for critical thinking including two major psychological and socio-political ones. The present article has considered a comparative study of critical thinking from the viewpoints of Robert Ennis and Henry Giroux considering its application for the modification of teacher training system. Findings declare that although considering critical thinking, Robert Ennis has drawn a little attention to action. In contrast, Giroux claims that the target of critical thinking is social action occurring in parallel with social justice. From Giroux's viewpoint, critical thinking has been blended by culture, ethics and politics, and teachers as transformative intellectuals undertake a major mission in developing critical thinking training in pupil and, also, its expansion in society. According to Giroux and Ennis’s thinking, some of the policies of teacher training system in should be improved in the direction of: corporative and dynamic management, transformation of educational contents, critical thinking skills training, providing teachers with possibility of communication with educational policy makers , academic institutes and finally by putting some emphasis upon cultural studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • critical thinking
  • Robert Ennis
  • Henry Giroux
  • Teacher Training
  • Critical Pedagogy