بررسی الگوی رفتار ارتباطی مسلمانان با دیدگاه های متفاوت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2015.66837

چکیده

برقراری تعامل مبتنی بر اصل قاطعیت از الگوی رفتار ارتباطی سالم و پایدار در همه حوزه­های تعاملات بین فردی است. مولفه­های بنیادی این نوع الگوی رفتاری عبارتند از صداقت، صراحت، احترام متقابل و داشتن نگرش برد­_ برد به روابط، و نیز پرهیز از اصل سلطه­گری و سلطه­پذیری. عطف توجه به این مولفه­ها در تنظیم رفتار ارتباطی با دیگران بر مبنای تسامح که از دیدگاه اسلام به مفهوم قبول و تحمل دیدگاه­های متفاوت و دیگر ادیانی است که از نظر ما باطل است نه مجامله و مجادله با اندیشه­های مخالف، اجتناب­ناپذیر است. بر اساس تسامح، تخلق به اخلاق نیکو و داشتن رفتار مسالمت­آمیز با دیدگاه­های متفاوت در زندگی دسته­جمعی از وظایف رفتار ارتباطی الزام­آور مسلمانان با آنان می­باشد، مشروط بر این­که این الگوی رفتار ارتباطی با احترام اصیل، کرامت ذاتی انسان و به رسمیت شناختن آنان همراه باشد. این نوشتار با مطالعه تحلیلی_ توصیفی و با رهیافت روانشناختی، تسامح و مبانی نظری آن را با رویکرد به مهارت­های رفتار ارتباطی به ویژه در عرصه سیاست خارجی که در تشریح اصول 13 و 14 قانون اساسی و همچنین بند ج اصل2، بند 16 اصل 3، اصول 152، 153 و 154 آمده و راه­گشاست، بررسی می­­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Communication behavior skills of Muslims with non-Muslims

چکیده [English]

The principle of efinitiveness is a true and fair communication skill  and behavior pattern within every field of human interaction such as economic, political, social and etc.It is based on four principal factors including honesty, frankness, mutual respect and having win-win situation in relationships as well as avoiding dominance and subordination. The study of verses and  Sunnah clarifies that having good and amicable behavior with non-muslims in community life and coexistence based on tolerance was an obligatory communication behavior  of muslims with non-muslims. Tolerance means admission and endurance of adverse ideas in other religions which are unacceptable in our view. The Islamic Tolerance is accompanied with  pure respect,   magnanimity and religious liberty.Establishing universal peace, avoiding to treat non-muslims as second class citizen and achieving the genuine truth are the most important theoretical principles of tolerance in Islam.. This study using an analytic-descriptive and psychological method investigates tolerance and its theoretical foundations with an  approach towards communication behavior skills.
Keywords: tolerance, charity and communication behavior skill

کلیدواژه‌ها [English]

  • tolerance
  • charity and communication behavior skill