پیامدهای روانی-اجتماعی دوران پساکروناویروس 2019 (کووید-19) مطالعة مروری نظام‌مند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

10.22059/japr.2022.328657.643939

چکیده

پژوهش مروری حاضر با هدف بررسی پیامدهای روانی-اجتماعی دوران پساکروناویروس 2019 انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری داده‌ها مروری نظام‌مند بود. در پژوهش حاضر، با استفاده از جست‌وجوی کلیدواژه‌های تخصصی کروناویروس 2019، کووید-19، افسردگی، اضطراب، استرس، انگ اجتماعی، خشونت خانگی، ترس، استرس پس از سانحه، پساکرونا، پریشانی روانی-اجتماعی در پایگاه‌های اطلاعاتی انگلیسی مانند Google Scholar، PubMed، ScienceDirect، Scopus و پایگاه اطلاعاتی علمی جهاد دانشگاهی (SID)، بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran) و بانک اطلاعات مقالات علوم پزشکی ایران جست‌وجو شدند. پس از جست‌وجوی کلیدواژه‌ها، جامعة آماری این مطالعه 894 مقالة فارسی و انگلیسی بود که در بازة زمانی 2020 (از ماه فوریه) تا 2021 (تا ماه جولای) منتشر شدند. پس از حذف مقالاتی که ارتباطی با اهداف پژوهش نداشتند، با توجه به الگوی پریزما درنهایت 40 مقاله وارد پژوهش و به‌طور کامل بررسی شدند. بررسی‌ها حاکی از وجود مشکلات روان‌شناختی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و فرهنگی طی شیوع کووید-19 در جهان بود. این بیماری گروه‌های سنی و شغلی مختلفی مانند بزرگسالان، سالمندان، پرستاران، پزشکان، دانشجویان و افراد دارای بیماری‌های مزمن را مبتلا کرد. با توجه به شیوع بالای مشکلات روانی-اجتماعی مانند افسردگی، اضطراب، ترس، انگ اجتماعی، فرسودگی شغلی، افکار خودکشی، خشونت خانگی و استرس پس از سانحه در طول همه‌گیری کووید-19، بسیاری از مقالات بررسی‌شده پیش‌بینی کردند در دوران پساکرونا شاهد حجم بالایی از آسیب‌های روانی و اجتماعی در جهان هستیم و به همین دلیل لازم است دولت‌ها از قبل گروه‌های آسیب‌پذیر را از نظر روان‌شناختی غربالگری کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychosocial Consequences of the Post-Coronavirus 2019 (COVID-19): Systematic Review Study

نویسندگان [English]

  • Farzin Bagheri Sheykhangafshe 1
  • Ali Fathi-Ashtiani 2
1 PhD Candidate in Psychology, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Professor, Behavioral Sciences Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present review was conducted to investigate the psychological and social consequences of post-coronavirus 2019. This research was applied in terms of purpose and systematic review in terms of data collection. In the present study, specialized keyword search was used to search for Coronavirus 2019, COVID -19, depression, anxiety, stress, social stigma, domestic violence, anxiety, post traumatic stress, post corona, psychological and social distress in the database English databases such as Google Scholar, PubMed, Scopus, ScienceDirect and Jahad Daneshgahi Scientific Database (SID), Iranian Journal of Databases (Magiran) and Iranian Medical Sciences Database. After searching for keywords, the statistical population of this study included 894 Persian and English articles published during the period from 2020 (February) to 2021 (July). After removing the articles that were not related to the objectives of the study, 40 articles were finally included in the study according to the prism model, which were fully reviewed. Studies have shown that psychological, social, economic, educational, and cultural problems during the outbreak of COVID-19 in the world. COVID-19 was able to include a variety of age and occupational groups, including adults, the elderly, nurses, physicians, students, and people with chronic illnesses. Given the high prevalence of psychological and social problems such as depression, anxiety, fear, social stigma, burnout, suicidal ideation, domestic violence, and posttraumatic stress during the COVID-19 pandemic, many of the articles studied were written in the post-Corona era. We are witnessing a high volume of psychological and social harms in the world, for this purpose, it is necessary for governments to pre-screen psychologically vulnerable groups

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coronavirus
  • Psychological
  • Social
  • Post-Corona
  • Systematic Review
امیرفخرایی، آ.، معصومی‌فرد، م.، اسماعیلی‌شاد، ب.، اسماعیلی‌شاد، ز.، و درویش باصری، ل. (1399). پیش‌بینی اضطراب کروناویروس براساس نگرانی سلامتی، سرسختی روان‌شناختی و فراهیجان مثبت در بیماران دیابتی. فصلنامۀ پرستاری دیابت. 8(2)، 1083-1072.
باقری شیخانگفشه، ف.، و فتحی آشتیانی، ع. (1400الف). نقش دین و معنویت طی پاندمی کروناویروس 2019 (کووید-19) در زندگی سالمندان: یک مرور سیستماتیک. مطالعات اسلام و روان‌شناسی. 15(28)، 292-273.
باقری شیخانگفشه، ف.، و فتحی آشتیانی، ع. (1400ب). نقش رضایت زناشویی و رضایت جنسی طی همه‌گیری کروناویروس 2019 بر سلامت روانی خانواده‌ها. خانواده‌پژوهی. 17(1)، 62-45.
باقری شیخانگفشه، ف.، شباهنگ، ر.، تاج‌بخش، خ.، حمیده‌مقدم، ع.، شریفی‌پور چوکامی، ز.، و موسوی، س.م. (1399). نقش اضطراب سلامت، حساسیت اضطرابی و تشدید جسمانی حسی در پیش بینی اضطراب کووید-19 دانشجویان. مطالعات روان‌شناختی. 16(4)، 91-77.
باقری شیخانگفشه، ف.، تاج‌بخش، خ.، و ابوالقاسمی، ع. (1399). مقایسة اضطراب کووید-19، سبک‌های مقابله‌ای و اضطراب سلامت در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار. مطالعات روان‌شناسی ورزشی. 9(32)، 306-283.
رحمانی، ر.، سرگزی، و.، شیرزایی جلالی، م.، و بابامیری، م. (1399). بررسی اضطراب ناشی از کرونا و ارتباط آن با فرسودگی شغلی در کارکنان بیمارستان: مطالعۀ مقطعی در جنوب شرق ایران. مجلۀ مهندسی بهداشت حرفه‌ای. 7(4)، 63-56.
سوری، ح.، نوری فرد، م.، و آریامنش ص. (1399). بررسی وضعیت سلامت روانی کاربران شبکه‌های اجتماعی در دورۀ شیوع بیماری کووید-۱۹. مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی قم. 14(8)، 29-21.
شباهنگ، ر.، باقری شیخانگفشه، ف.، دادرس، م.، و سیدنوری، س. ز. (1400). اثربخشی مداخلۀ شناختی-رفتاری ویدیویی بر اضطراب سلامت و حساسیت اضطرابی افراد با سطوح بالای اضطراب کووید-19. مجلۀ روان‌شناسی بالینی. 13(2)، 44-23.
شاهد حق قدم، ه‍.، فتحی آشتیانی، ع.، راه نجات، ا. م.، احمدی طهور سلطانی، م.، تقوا، ا.، ابراهیمی، م.، دنیوی، و.، و جهانداری، پ. (1399). پیامدها و مداخلات روان‌شناختی در پاندمی کووید-۱۹: مطالعۀ مروری. مجلۀ طب دریا. 2(1)، 11-1.
صادقی، س.، شریفی رهنمو، س.، فتحی، آ.، و محمدی، ش. (1399). پیش بینی اضطراب کووید-۱۹ و تجربۀ انگ اجتماعی آن بر اساس ابعاد اعتیاد اینترنتی پس از موج اول اپیدمی در دانشجویان. مجله پژوهش سلامت. 5(4)، 278-268.
علیزاده فرد، س.، و علیپور، ا. (1399). الگوی تحلیل مسیر پیش‌بینی کرونافوبیا بر اساس عدم تحمل بلاتکلیفی و اضطراب سلامتی. پژوهش در سلامت روان‌شناختی. 14(1)، 27-16.
Alessi, J., De Oliveira, G. B., Franco, D. W., Do Amaral, B. B., Becker, A. S., Knijnik, C. P., ... & Telo, G. H. (2020). Mental health in the era of COVID-19: prevalence of psychiatric disorders in a cohort of patients with type 1 and type 2 diabetes during the social distancing. Diabetology & Metabolic Syndrome12(1), 1-10.
Arpino, B., Pasqualini, M., Bordone, V., & Solé-Auró, A. (2021). Older people’s nonphysical contacts and depression during the COVID-19 lockdown. The Gerontologist61(2), 176-186.
Balachandar, V., Mahalaxmi, I., Subramaniam, M., Kaavya, J., Laldinmawii, G., Narayanasamy, A., ... & Cho, S. G. (2020). Follow-up studies in COVID-19 recovered patients-is it mandatory?. The Science of the Total Environment729(2), 139021-139021.
Banerjee, D., D’Cruz, M. M., & Rao, T. S. (2020). Coronavirus disease 2019 and the elderly: Focus on psychosocial well-being, agism, and abuse prevention–An advocacy review. Journal of Geriatric Mental Health7(1), 4-17.
Burlacu, A., Mavrichi, I., Crisan-Dabija, R., Jugrin, D., Buju, S., Artene, B., & Covic, A. (2021). Celebrating old age: an obsolete expression during the COVID-19 pandemic? Medical, social, psychological, and religious consequences of home isolation and loneliness among the elderly. Archives of Medical Science: AMS17(2), 285-295.
Cui, Q., Cai, Z., Li, J., Liu, Z., Sun, S., Chen, C., & Wang, G. (2020). The Psychological Pressures of Breast Cancer Patients During the COVID-19 Outbreak in China—A Comparison With Frontline Female Nurses. Frontiers in Psychiatry11(3), 1462-1475.
Einvik, G., Dammen, T., Ghanima, W., Heir, T., & Stavem, K. (2021). Prevalence and Risk Factors for Post-Traumatic Stress in Hospitalized and Non-Hospitalized COVID-19 Patients. International Journal of Environmental Research and Public Health18(4), 2079-2091.
Fawaz, M., & Samaha, A. (2020). <? covid19?> COVID-19 quarantine: post-traumatic stress symptomatology among Lebanese citizens. International Journal of Social Psychiatry66(7), 666-674.
Galal, I., Hussein, A. A. M., Amin, M. T., Saad, M. M., Zayan, H. E. E., Abdelsayed, M. Z., ... & Hashem, M. K. (2021). Determinants of persistent post-COVID-19 symptoms: value of a novel COVID-19 symptom score. The Egyptian Journal of Bronchology15(1), 1-8.
Gifford, W., Davies, B., Edwards, N., Griffin, P., & Lybanon, V. (2007). Managerial leadership for nurses’ use of research evidence: an integrative review of the literature. Worldviews on Evidence-Based Nursing4(3), 126-145.
Jaywant, A., Vanderlind, W. M., Alexopoulos, G. S., Fridman, C. B., Perlis, R. H., & Gunning, F. M. (2021). Frequency and profile of objective cognitive deficits in hospitalized patients recovering from COVID-19. Neuropsychopharmacology46(13), 2235-2240.
Koliouli, F., & Canellopoulos, L. (2021). Dispositional Optimism, Stress, Post-traumatic stress disorder and Post-traumatic Growth in Greek general population facing the COVID-19 crisis. European Journal of Trauma & Dissociation5(2), 100209-10218.
Kamal, M., Abo Omirah, M., Hussein, A., & Saeed, H. (2021). Assessment and characterisation of post-COVID‐19 manifestations. International Journal of Clinical Practice75(3), 13746-13755.
Lyons, D., Frampton, M., Naqvi, S., Donohoe, D., Adams, G., & Glynn, K. (2020). Fallout from the Covid-19 pandemic–should we prepare for a tsunami of post viral depression?. Irish Journal of Psychological Medicine37(4), 295-300.
Liu, D., Baumeister, R. F., Veilleux, J. C., Chen, C., Liu, W., Yue, Y., & Zhang, S. (2020). Risk factors associated with mental illness in hospital discharged patients infected with COVID-19 in Wuhan, China. Psychiatry Research292(1), 113297-11334.
Liang, L., Gao, T., Ren, H., Cao, R., Qin, Z., Hu, Y., ... & Mei, S. (2020). <? covid19?> post-traumatic stress disorder and psychological distress in Chinese youths following the COVID-19 emergency. Journal of Health Psychology25(9), 1164-1175.
Mrklas, K., Shalaby, R., Hrabok, M., Gusnowski, A., Vuong, W., Surood, S., ... & Agyapong, V. I. O. (2020). Prevalence of Perceived Stress, Anxiety, Depression, and Obsessive-Compulsive Symptoms in Health Care Workers and Other Workers in Alberta During the COVID-19 Pandemic: Cross-Sectional Survey. Journal of Medical Internet Research Mental Health7(9), e22408-e22408.
Pavli, A., Theodoridou, M., & Maltezou, H. C. (2021). Post-COVID syndrome: Incidence, clinical spectrum, and challenges for primary healthcare professionals. Archives of Medical Research52(6), 575-581.
Ranieri, J., Guerra, F., & Giacomo, D. (2021). Predictive risk factors for post-traumatic stress symptoms among nurses during the Italian acute COVID-19 outbreak. Health Psychology Report9(2), 180-185.
Saltzman, L. Y., Hansel, T. C., & Bordnick, P. S. (2020). Loneliness, isolation, and social support factors in post-COVID-19 mental health. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy12(S1), S55-S62.
Singh, R., & Subedi, M. (2020). COVID-19 and stigma: Social discrimination towards frontline healthcare providers and COVID-19 recovered patients in Nepal. Asian Journal of Psychiatry53(1), 102222-102226.
Schubert, M., Ludwig, J., Freiberg, A., Hahne, T. M., Romero Starke, K., Girbig, M., ... & Seidler, A. (2021). Stigmatization from Work-Related COVID-19 Exposure: A Systematic Review with Meta-Analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health18(12), 6183-6190.
Sinha, D., & Manna, P. (2020). The Effect of Lockdown Due to Covid-19 on Post-traumatic Stress and Depression among College Students of Kolkata, Hotspot District of West Bengal, India. Journal of Humanities and Social Science25(5), 58-64.
Sher, L. (2021). Post-COVID syndrome and suicide risk. An International Journal of Medicine114(2), 95-98.
Tsamakis, K., Tsiptsios, D., Ouranidis, A., Mueller, C., Schizas, D., Terniotis, C., ... & Rizos, E. (2021). COVID‑19 and its consequences on mental health. Experimental and Therapeutic Medicine21(3), 1-10.
Tsamakis, K., Dimitrakakis, G., Stefanadi, E., Tsiptsios, D., Dimitrakaki, I. A., Mueller, C., ... & Rizos, E. (2020). [Comment] The challenges of planetary mental health in the COVID‑19 era. Experimental and Therapeutic Medicine20(3), 1843-1844.
Torales, J., O’Higgins, M., Castaldelli-Maia, J. M., & Ventriglio, A. (2020). The outbreak of COVID-19 coronavirus and its impact on global mental health. International Journal of Social Psychiatry66(4), 317-320.
Taylor, S., Landry, C. A., Rachor, G. S., Paluszek, M. M., & Asmundson, G. J. (2020). Fear and avoidance of healthcare workers: An important, under-recognized form of stigmatization during the COVID-19 pandemic. Journal of Anxiety Disorders75(1), 102289-102296.
Van den Borst, B., Peters, J. B., Brink, M., Schoon, Y., Bleeker-Rovers, C. P., Schers, H., ... & van den Heuvel, M. (2021). Comprehensive health assessment 3 months after recovery from acute coronavirus disease 2019 (COVID-19). Clinical Infectious Diseases73(5), e1089-e1098.
Van der Velden, P. G., Hyland, P., Contino, C., von Gaudecker, H. M., Muffels, R., & Das, M. (2021). Anxiety and depression symptoms, the recovery from symptoms, and loneliness before and after the COVID-19 outbreak among the general population: Findings from a Dutch population-based longitudinal study. PloS one16(1), 1-17.
Weerahandi, H., Hochman, K. A., Simon, E., Blaum, C., Chodosh, J., Duan, E., ... & Horwitz, L. I. (2021). Post-discharge health status and symptoms in patients with severe COVID-19. Journal of General Internal Medicine36(3), 738-745.
Zhou, H., Lu, S., Chen, J., Wei, N., Wang, D., Lyu, H., ... & Hu, S. (2020). The landscape of cognitive function in recovered COVID-19 patients. Journal of Psychiatric Research129(2), 98-102.
 
rences