نویسنده = حسن‌علی ویس‌کرمی
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی آموزش مداخله‌ شناختی- رفتاری در کاهش اضطراب امتحان و کمرویی دانش آموزان

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 29-45

10.22059/japr.2017.65034

حسن‌علی ویس‌کرمی؛ حمیده اداوی؛ زینب آزادبخت؛ لیلا امیریان


2. ارزیابی روایی و پایایی مقیاس اطمینان کارکنان (OTS) در مدارس ابتدایی

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 31-48

10.22059/japr.2017.62604

حسن‌علی ویس‌کرمی؛ عزت اله قدم پور؛ محمدرضا متقی نیا