کلیدواژه‌ها = هیجان‌های منفی تحصیلی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش راهبردهای خودگردان فراشناختی بر مولفه‌های هیجان‌های منفی تحصیلی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 77-90

عبداله رشیدزاده؛ اسکندر فتحی آذر؛ رحیم بدری؛ تورج هاشمی