کلیدواژه‌ها = سندرم روده تحریک‌پذیر
مدل پیش‌بینی سازگاری روانی-اجتماعی با بیماری بر اساس استرس ادراک شده و انسجام روانی با میانجی-گری شفقت به خود در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1402

10.22059/japr.2023.338827.644193

فرزانه فروزان فر؛ شیدا جبل عاملی؛ محمد سلطانی زاده؛ سیدمحمدحسن امامی؛ مجتبی انصاری شهیدی


مقایسه طیف توان الکتروانسفالوگرافی بین بیماران مبتلا به‌ سندرم روده تحریک‌پذیر و افراد سالم

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 49-65

10.22059/japr.2020.297071.643428

سپیده دهقانی؛ محمدعلی بشارت؛ رضا رستمی؛ رضا زمردی؛ همایون واحدی