کلیدواژه‌ها = مشاوره هیجان مدار مبتنی بر اخلاق اسلامی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی مشاوره هیجان مدار مبتنی بر اخلاق اسلامی بر شادکامی زوجین ناسازگار

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 121-144

10.22059/japr.2017.65036

فاطمه جعفری؛ منصوره حاج حسینی؛ باقر غباری بناب