کلیدواژه‌ها = نسخه دوم مقیاس های سنجش هوش رینولدز
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی های روانسنجی نسخه دوم مقیاس های سنجش هوش رینولدز در دانش آموزان سمپاد

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 137-148

10.22059/japr.2018.67064

سیدعلی هاشمی؛ کامبیز کامکاری؛ شهره شُکرزاده