کلیدواژه‌ها = آموزش های فنی و حرفه ای
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل کاهش ضایعات برنامه درسی در آموزش های فنی و حرفه ای

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 145-165

رضاعلی طرخان؛ رضوان حکیم زاده؛ مرضیه دهقان؛ کیوان صالحی