نویسنده = طباطبایی، سید کاظم
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی بسته آموزش بهوشیاری بر ارتقاء سطح توجه کودکان دارای اختلال کم توجهی- بیش فعالی (ADHD)

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 123-135

ثنا نوری مقدم؛ سید کاظم طباطبایی؛ نیما قربانی؛ علیرضا مرادی؛ افسانه صحت