نویسنده = سلمان، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر شدت های مختلف (خفیف و متوسط) تمرین مقاومتی حاد بر کنترل بازداری سالمندان

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 142-161

فاطمه شعبانی؛ علی اسماعیلی؛ زهرا سلمان؛ عین اله نادری