نویسنده = عابدینی، یاسمین
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل علی روابط سرمایه های روان‌شناختی و هیجانات تدریس: نقش واسطه‌ای خستگی هیجانی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 51-71

احمد رستگار؛ محمدحسن صیف؛ یاسمین عابدینی