نویسنده = یونسی بروجنی، جلیل
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و هنجاریابی مقیاس خودمراقبتی سالمندان شهر تهران

دوره 11، شماره 1، بهار 1399، صفحه 185-208

جلیل یونسی بروجنی؛ محسن جدیدی؛ فرید احمدراد