نویسنده = عبدالوهابی، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی یادگیری مبتنی بر بازی (غیردیجیتال) با رویکرد حل مسأله برای آموزش سازمانی و نقد دوره‌‌های آموزشی موجود بر اساس آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1398

مرضیه عبدالوهابی؛ کمال درانی؛ سعید صفایی موحد؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ کیوان صالحی