نویسنده = روشن نیا، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر آموزش روانشناسی مثبت‌نگر بر عشق به یادگیری و تاب‌آوری تحصیلی دانش‌ّآموزان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 51-67

عزت‌اله قدم‌پور؛ حمیده اداوی؛ سمیه روشن نیا