نویسنده = محبوب خواه، فرهاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه منابع قدرت مدیران با ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی کارکنان

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 167-185

فرهاد محبوب خواه؛ یوسف بیگ زاده