نویسنده = قاضیان، مونا
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین سبک های دلبستگی و سازگاری زوجین با توجه به نقش تعدیل کننده مزاج عاطفی

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 43-61

مونا قاضیان؛ محمدعلی بشارت؛ سید محمد رضا رضا زاده