نویسنده = کامکاری، کامبیز
تعداد مقالات: 2
2. ویژگی های روانسنجی نسخه دوم مقیاس های سنجش هوش رینولدز در دانش آموزان سمپاد

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 137-148

سیدعلی هاشمی؛ کامبیز کامکاری؛ شهره شُکرزاده