نویسنده = عبداله پور، میثم
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثربخشی درمان روایت‌مدار و ACT، بر کیفیت زندگی و اضطراب وجودی سالمندان

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 133-146

میثم عبداله پور؛ فریبا حافظی؛ پروین احتشام زاده؛ فرح نادری؛ رضا پاشا