نویسنده = معاضدیان، آمنه
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثربخشی درمان های شناختی-رفتاری و تن آرامی بر ترس از فرآیند زایمان در زنان نخست زا

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 203-217

گیتا گرامی؛ شاهرخ مکوند حسینی؛ مستوره صداقت؛ آمنه معاضدیان