نویسنده = فهیمه کاشفی
خصوصیات روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس کوتاه شده خردمندی در بزرگسالان ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

10.22059/japr.2024.361950.644670

سعید ویسی؛ رسول کردنوقابی؛ صدف ایمانی؛ فهیمه کاشفی


تاثیر روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت بر هیجان طلبی و گرایش به پیمان شکنی زناشویی در زنان متاهل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1403

10.22059/japr.2024.360977.644655

فهیمه کاشفی؛ منوچهر ازخوش؛ محمدسعید خانجانی؛ حکیمه آقایی