کلیدواژه‌ها = توانبخشی شناختی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی مبتنی بر کارکردهای اجرایی (بتا) بر عملکرد رفتاری دانش آموزان دیرآموز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1399

زینب گندمی؛ علی اکبر ارجمندنیا


3. تأثیر توانبخشی شناختی بر حافظه فعال و سرعت پردازش در کودکان و نوجوانان سرطانی بقایافته

دوره 11، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 225-240

10.22059/japr.2020.289022.643356

نفیسه دم ریحانی؛ علی پولادی ریشهری؛ عزت دیره؛ محمد رضا بردبار