کلیدواژه‌ها = بازشناسی هیجان
تعداد مقالات: 1
1. سبک های دلبستگی و توانایی بازشناسی حالت های هیجانی چهره

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-11

10.22059/japr.2017.62600

محمدعلی مظاهری؛ وحید نجاتی؛ عباس ذبیح زاده؛ قیصر ملکی