کلیدواژه‌ها = ویژگی های روانسنجی
ویژگی های روانسنجی نسخه دوم مقیاس های سنجش هوش رینولدز در دانش آموزان سمپاد

دوره 9، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 137-148

10.22059/japr.2018.67064

سیدعلی هاشمی؛ کامبیز کامکاری؛ شهره شُکرزاده


ویژگی های روانسنجی نسخة فارسی پرسشنامة حافظه فعال بزرگسالان

دوره 8، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 97-112

10.22059/japr.2017.63710

علی اکبر ارجمندنیا؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ زهرا حاجیان؛ سمانه ملکی