نویسنده = حسینیان، سیمین
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی برنامه پیشگیری و بهبود رابطه مبتنی بر رویکرد تلفیقی گاتمن و گلاسر بر عشق، احترام و صمیمیت زناشویی

دوره 11، شماره 1، بهار 1399، صفحه 137-149

مهناز مرتضوی؛ رویا رسولی؛ سیمین حسینیان؛ حسن زارعی