نویسنده = جوکار، بهرام
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی فراخوانی خاطره‌ در ایجاد حالت نوستالژی و نقش نوستالژی در تسهیل کنش همدلانه: نقش جنسیت و توجیه شخصی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 35-51

جلیل اعتماد؛ بهرام جوکار؛ مسعود حسین چاری؛ حسین دباغ