نویسنده = هاشمی گلپایگانی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل تلفیقی رویکرد هیجان مدار و مدل گاتمن و اثربخشی آن بر کیفیت رابطه زناشویی زنان متاهل

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 73-88

یاسر مدنی؛ فاطمه هاشمی گلپایگانی؛ مسعود غلامعلی لواسانی