نویسنده = رضوان حکیم زاده
بررسی میزان مشارکت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی با استفاده از روش آموزش کلاس معکوس

دوره 8، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 35-49

10.22059/japr.2017.63706

مصطفی بهمنی؛ محمد جوادی پور؛ رضوان حکیم زاده؛ کیوان صالحی؛ سیدبهنام علوی مقدم


طراحی مدل کاهش ضایعات برنامه درسی در آموزش های فنی و حرفه ای

دوره 8، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 145-165

10.22059/japr.2017.67916

رضاعلی طرخان؛ رضوان حکیم زاده؛ مرضیه دهقانی؛ کیوان صالحی