نویسنده = مریم عباسی سورشجانی
بررسی رابطه پاسخگویی ادراک‌شده همسران و میزان نشانه‌های افسردگی با توجه به نقش تعدیل‌کننده ترس از شفقت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1403

10.22059/japr.2024.357542.644591

زهرا صیفی‌کار؛ مریم عباسی سورشجانی؛ حجت اله فراهانی


تأثیر سبک پردازش عینی در مقابل سبک پردازش انتزاعی بر ظرفیت حافظة ‌کاری در نشخوار فکری شدید

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 271-291

10.22059/japr.2022.326769.643903

بهرام سهیلی فرد؛ مریم عباسی سورشجانی؛ مسعود غلامعلی لواسانی