کلیدواژه‌ها = خیانت
مقایسۀ طرحواره‌های ناسازگار اولیه و سبک فرزندپروری در زنان خیانت‌کرده و خیانت‌دیده

دوره 12، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 357-377

10.22059/japr.2021.324580.643854

ناهید سادات شریفی؛ سمیه رباط میلی؛ شهریار شهیدی؛ رضا قربان جهرمی


عوامل تأثیرگذار بر روابط فرازناشویی زنان متأهل؛ یک مطالعه کیفی

دوره 9، شماره 3، مهر 1397، صفحه 55-75

10.22059/japr.2018.69568

پریسا غفوریان نوروزی؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد؛ محمدسعید عبدخدایی؛ سید علی کیمیایی