کلیدواژه‌ها = تغییرناپذیری
تعیین ویژگی های روان سنجی و تغییرناپذیری اندازه‌گیری مقیاس فابینگ شریک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

10.22059/japr.2023.349223.644398

منوچهر رضائی؛ بلال ایزانلو؛ ناصر عباسی؛ حبیبه بشیرنژاددستجردی


ساختار عاملی و تغییرناپذیری جنسیتی مقیاس سرزندگی ذهنی در دانشجویان

دوره 9، شماره 3، مهر 1397، صفحه 1-14

10.22059/japr.2018.69108

فرهاد تنهای رشوانلو؛ راضیه کرامتی؛ حسین کارشکی؛ مرضیه ترکمنی