کلیدواژه‌ها = احساس تنهایی
بررسی نقش ویژگی‌های شخصیتی و تنهایی در پیش‌بینی نوموفوبیا

دوره 11، شماره 3، آذر 1399، صفحه 69-82

10.22059/japr.2020.292233.643376

فرشته پورمحسنی کلوری؛ سمیرا جعفریان؛ عیسی جعفری؛ لاله صنوبر


اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر احساس تنهایی زنان آسیب دیده از خیانت

دوره 10، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 73-82

10.22059/japr.2019.271752

سحر صمدی کاشان؛ منصوره حاج حسینی؛ احمد به پژوه؛ محمد صادق زمانی زارچی