نویسنده = رحیمی نژاد، عباس
تعداد مقالات: 2
1. تفکیک افسردگی مزمن از غیرمزمن براساس دو سازه بیش‌کنترل‌گری و پیوند اجتماعی

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 23-42

خدیجه علوی؛ محمد علی اصغری مقدم؛ عباس رحیمی نژاد؛ حجت الله فراهانی


2. بررسی ویژگی‌های سنجشی مقیاس نیاز شخصی به ساختار

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 133-150

خدیجه علوی؛ محمدعلی اصغری مقدم؛ عباس رحیمی نژاد؛ حجت الله فراهانی؛ گیتی شمس