نویسنده = فاطمه دهقانی آرانی
بررسی نقش واسطه ای نشخوار فکری در رابطه بین نشانگان اختلال شخصیت مرزی و رفتارهای خودجرحی در دانش آموزان دوره متوسطه

دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 85-98

10.22059/japr.2023.341515.644234

فائزه بابااحمدی میلانی؛ کسری مومنی؛ فاطمه دهقانی آرانی؛ یاسمن بیرم وند؛ شراره ستوده مرام؛ راضیه صفاری فرد


بررسی ارزش تشخیصی فناوری ردیاب چشمی در سنجش سبک دلبستگی در بزرگسالان

دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 95-119

10.22059/japr.2022.334520.644101

زهره عبداللهی ابراهیم آبادی؛ فاطمه دهقانی آرانی؛ حجت الله فراهانی؛ عبدالحسین وهّابی


رابطۀ اختلال شخصیت و قضاوت اخلاقی با نقش تعدیل‌کنندۀ همدلی: کاربرد فناوری ردیابی چشم

دوره 12، شماره 3، آذر 1400، صفحه 335-352

10.22059/japr.2021.314772.643714

گلنوش رهبری زاده؛ فاطمه دهقانی آرانی؛ حجت اله فراهانی


بررسی توانایی‌های شناختی کودکان مبتلا به بیماری مزمن پزشکی براساس سبک دلبستگی آن‌ها

دوره 10، شماره 3، آذر 1398، صفحه 177-193

10.22059/japr.2019.73877

فهیمه غفاری‌مقدم؛ زهرا طاهری فر؛ فاطمه دهقانی آرانی


نقش هورمون اکسی توسین بر شکل گیری دلبستگی مادر و شیرخوار: مطالعه مروری نظام مند

دوره 8، شماره 3، آبان 1396، صفحه 107-120

10.22059/japr.2017.70995

رضا رستمی؛ عاطفه ذبیحی؛ نرجس حسین زاده بحرینی؛ فاطمه دهقانی آرانی