تعداد مقالات: 381
377. تأثیر برنامه درمانی مبتنی بر تعامل والد کودک (PCIT) در رابطه با خانواده و کودکان با اختلال طیف اتیسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

فرشته جوادی؛ سعید حسن زاده؛ غلامعلی افروز؛ سوگند قاسم زاده


378. بررسی نقش ویژگی های شخصیتی و تنهایی در پیش بینی نوموفوبیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399


379. مدل ساختاری رابطه عزت‌نفس، خودشئ‌انگاری، و طرحواره‌های ظاهر با سبک انتخاب لباس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399


380. کاربرد علوم شناختی در مدیریت (با بهره گیری از رویکرد فراترکیب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399