دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تأثیر توانبخشی شناختی بر حافظه فعال و سرعت پردازش در کودکان سرطانی بقایافته

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

نفیسه دم ریحانی؛ علی پولادی ریشهری؛ عزت دیره؛ محمد رضا بردبار


2. تاثیر ذهن‌آگاهی و مدیریت خشم بر خشم، اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان آزاررسان پسر دوره متوسطه اول

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

الهه سرآبادانی؛ ذکراله مروتی؛ مجید یوسفی افراشته


3. واکاوی میزان استرس درمان‌گران در هنگام تشخیص و درمان اختلال‌های روانی، برپایه مدل فرایند جست‌وجوی اطلاعات کولثاو

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

علی اکبری؛ محسن نوکاریزی؛ علی مقیمی


4. مقایسه عوامل مؤثر بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان پایه هشتم در کشورهای ایران و کره، مبتنی بر داده‌های تیمز

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

الهه حجازی؛ زهرا نقش


5. نقش واسطه‌ای پریشانی روان‌شناختی، راهبرد ارزیابی مجدد تنظیم هیجان و راهبرد سرکوبگری تنظیم هیجان در رابطه خشونت خانگی و عملکردهای شناختی در زنان قربانی خشونت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

زهرا قلندرزاده؛ سید سعید پورنقاش تهرانی


6. تأثیر هشت هفته تمرین ایروبیک بر علائم خودآزاری دختران نوجوان شهرکرج

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

زیبا کوکلانی؛ محی الدین بهاری؛ افسانه صنعتکاران


7. اثربخشی درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد (ACT)، بر نشخوار فکری در دختران نوجوان ورزشکار حرفه‌ای دارای آسیب ورزشی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1399

مصطفی حمیدی؛ سمیه شاهمرادی؛ عباس جواهری محمدی؛ حسن رهبان فرد


8. تهیه و رواسازی برنامه پایش ازدواج

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1399

فهیمه باهنر؛ حسین کشاورز افشار؛ کیوان صالحی


9. بررسی نقش نواحی آهیانه خلفی در تفکر خلاق واگرا از طریق تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای (tDCS)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

جمیل منصوری؛ احمد شاهواروقی؛ مصطفی رستمی؛ دکتر محسن افتاده‌حال محسن افتاده‌حال


10. شناسایی و تبیین اثرگذارترین و اثرپذیرترین مؤلفه‌های مؤثر بر گرایش دانش‌آموزان به وندالیسم با روش دیمتل فازی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهرستان خرم‌آباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1399

رضا سپهوند؛ محسن عارف نژاد؛ فریبرز فتحی چگنی؛ مهدیه سپهوند


11. اثربخشی تمرینات حرکتی ریتمیک برکارکردهای اجرایی در مؤلفه های بازداری رفتاری و حافظه فعال کودکان اتیسم با عملکرد بالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1399

روح الله فتح آبادی؛ فاطمه نصرتی؛ احمد احمدی؛ بهاره رستمی


12. رابطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و افسردگی در دختران دارای روابط رمانتیک: نقش میانجی مشکلات بین‌فردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1398

فاطمه کربلایی؛ جعفر حسنی؛ ربابه نوری


13. تدوین الگوی ساختاری روابط سبک‌های رهبری ادراک‌شده، خودکارآمدی و توانمندسازی ساختاری با توانمندسازی روان‌شناختی دبیران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1399

مریم شمسی فر؛ حسن‌علی ویس‌کرمی؛ مسعود صادقی؛ فیروزه غضنفری