دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

الگوی روابط ساختاری بهزیستی‌ روان‌شناختی دانشجویان بر اساس تاب‌آوری شخصی و هوش اجتماعی با میانجیگری نشخوار ذهنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

10.22059/japr.2023.359265.644621

زهرا علیزاده نوحی؛ زهرا اخوی ثمرین؛ حسین قمری


تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر طرحواره درمانی بر کاهش پریشانی روانشناختی نوجوانان طلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22059/japr.2022.89974

فرزانه منجزی؛ اسماعیل اسدپور؛ محسن رسولی؛ کیانوش زهراکار


بررسی ارتباط سطح فعالیت بدنی با سواد بدنی در کودکان اقوام ایرانی: یک مطالعه میان فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/japr.2023.347479.644353

مجید محمدی؛ محمود شیخ؛ داود حومنیان؛ حسن غرایاق زندی؛ مهرزاد حمیدی


اثربخشی آموزش مادران با رویکرد راه‌حل‌محور بر تعامل مادر-کودک و خودکارآمدی مادر و کودک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

10.22059/japr.2023.357839.644606

سجاد حضرتی؛ عباس امان الهی؛ خالد اصلانی


تعیین ویژگی های روان سنجی و تغییرناپذیری اندازه‌گیری مقیاس فابینگ شریک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

10.22059/japr.2023.349223.644398

منوچهر رضائی؛ بلال ایزانلو؛ ناصر عباسی؛ حبیبه بشیرنژاددستجردی


بررسی نقش میانجی امنیت روانی در رابطه خودارزشمندی و انسجام خانواده با رضایت از زندگی زناشویی دبیران زن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.22059/japr.2023.348899.644385

ابراهیم نامنی؛ سید احمد محمدی حسینی؛ روح الله نامنی؛ علی ارزنده فر


نقش واسطه ای مهار هیجانی در تبیین رابطه علی بین دلبستگی به والدین و همسالان با اضطراب اجتماعی در نوجوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1402

10.22059/japr.2023.343756.644283

محبوبه اکبری؛ پگاه فرخ زاد؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی


اثربخشی کیفیت زندگی درمانی بر استرس ادراک شده و سرمایه‌ روان‌شناختی زنان مراقب سالمند شهرستان اردستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

10.22059/japr.2023.343902.644287

فرزانه شفق؛ زهرا یوسفی؛ غلامرضا منشئی


ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه ارتکاب مزاحمت اینترنتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

10.22059/japr.2023.362725.644700

میلاد شرفی زادگان؛ منیژه فیروزی؛ عاطفه فتاحی؛ سارا آل یاسین؛ آرزو سلطان محمدی؛ زهرا نادری


مقایسه اثربخشی دو شیوه مداخله مبتنی بر آموزش با نرم افزار موسیقی و ارتباط تصویری بر حرکات کلیشه‌ای و هماهنگی چشم و دست در کوکان اوتیسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402

10.22059/japr.2023.357898.644599

آزاده طالبی؛ لیلا ;کاشانی وحید؛ مریم اساسه؛ غلامعلی افروز؛ منوچهر مرادی سبزوار


اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی و شادکامی فرزندان طلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1402

10.22059/japr.2023.347093.644344

سروش ذوالقدری؛ احمد برجعلی؛ فریده حسین ثابت


بررسی نقش واسطه ای بازداری هیجان در رابطه بین سطوح آگاهی هیجان و وقایع زندگی با نشانگان استرس پس از سانحه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1402

10.22059/japr.2023.341104.644228

فاطمه اسدالهی؛ مسعود محمدی؛ قاسم نظیری؛ نجمه فتح


مقایسه اثربخشی گروه درمانی های مبتنی بر پذیرش و تعهد و طرحواره بر سبک مقابله‌ای اجتناب و شاخص توده بدنی در افراد چاق مبتلا به خوردن هیجانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.22059/japr.2023.323269.643831

ایمان نجار کاخکی؛ مریم کلهرنیا گل کار؛ عاطفه نژادمحمد نامقی؛ فاطمه محمدی شیرمحله؛ مجید ولی زاده


نگاشت مغزی همدلی شناختی در نورولیدرشیپ با استفاده از الکتروانسفالوگرافی کمّی(qEEG)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1402

10.22059/japr.2023.353564.644501

حسام خضرائی حاذق فکر؛ حمید رضا یزدانی؛ حسن زارعی متین


نقش واسطه ای باورهای ارتباطی و خودتنظیمی زناشویی در ارتباط بین دیدگاه فهمی همسر و تعارضات زناشویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

10.22059/japr.2023.355587.644546

عبدالصالح خزائی؛ علی پولادی ریشهری؛ جواد عینی پور


تأثیر نقش همه‌گیری کووید-19 بر جستجوی اطلاعات سلامت ایرانیان در فضای اینترنت در شش موج بیماری از بهمن 1398 تا فروردین 1401

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1402

10.22059/japr.2024.354330.644523

امین نایبی؛ رضا رستمی؛ محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی؛ عباس رحیمی نژاد؛ مسعود اسدپور


اثربخشی طرحواره درمانی بر نشخوار فکری، افسردگی و کارکرد شخصیت زنان مبتلاء به پرخوری عصبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

10.22059/japr.2024.363123.644695

فرزین باقری شیخانگفشه؛ فرشته رضازاده خلخالی؛ وحید صوابی نیری؛ مریم ذوالفقارنیا؛ ناهید میکلانی


رابطه بین نیازهای اساسی روان‌شناختی و جهت‌گیری هدف اجتماعی با نارضایتی بدنی در دانش‌آموزان دختر: نقش میانجی هیجان‌های اخلاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1402

10.22059/japr.2024.366108.644747

شهروز نعمتی؛ رحیم بدری؛ شهرام واحدی؛ سحر نوبری


تفاوت‌های جنسیتی در اتصالات کارکردی تکلیف-محور در دوزبانه‌های متوازن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1402

10.22059/japr.2024.367586.644770

سیمین میکده


اثر بخشی درمانی تحریک الکتریکی مغز با جریان مستقیم بر علایم افسردگی و توجه افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی( MDD)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22059/japr.2022.347137.644345

نجمه حمید؛ پریسا خانی کاهکش؛ ایران داوودی


تدوین بسته آموزشی ارتباط بدون خشونت و بررسی اثربخشی آن بر اضطراب اجتماعی و قلدری دانش‌آموزان پسر پرخاشگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402

10.22059/japr.2024.363338.644704

اعظم سبحانی نجف آبادی؛ محبوبه سادات فدوی؛ علی مهداد


اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کیفیت زندگی و استرس ادراک شده افراد مبتلا به بیماری عروق کرونری قلب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

10.22059/japr.2024.360100.644637

اعظم عاشوری؛ حمزه احمدیان؛ شهرام همایونفر


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ابرازگری هیجانی و عملکرد جنسی زنان نابارور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

10.22059/japr.2024.344949.644309

کیمیا کارگر؛ شهرام وزیری؛ فرح لطفی کاشانی؛ مریم نصری؛ فاطمه شهابی‌زاده


مقایسه سرگردانی ذهن و تحریف‌های شناختی در دانشجویان دارای اختلال نقص توجه-بیش‌فعالی با و بدون هرزه‌نگاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1403

10.22059/japr.2022.350563.644431

سحر نصراللهی ولوجردی؛ عباس ابوالقاسمی؛ رضا سلطانی


ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس ساده‌لوحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1403

10.22059/japr.2024.357055.644582

علی ترکاشوند؛ فاطمه خونساری؛ امیر قمرانی


اثربخشی آموزش رویکرد بین‌فردی فراشناختی بر نشخوار فکری و عزت نفس در زنان خیانت ‎دیده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1403

10.22059/japr.2022.350120.644418

محمد محمدی‌پور؛ زهرا منتجبیان؛ سجاد محمدی‌پور


طراحی برنامه ارزیابی رفتاری مبتنی بر مدل دیسک ویلیام و بررسی اثربخشی آن بر سطح سازگاری آموزشی نوجوانان با بیمار کرونایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1403

10.22059/japr.2024.340713.644214

نصیبه پروین؛ حیدرعلی زارعی؛ سمیه تکلوی


نقش واسطه ای شفقت خود در رابطه بین ذهن آگاهی و خستگی ناشی از شفقت در درمانگران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1403

10.22059/japr.2024.354167.644518

.سیده زهرا عمادی؛ بتول زارع؛ سید محمد مهدی عمادی


اثربخشی بسته آموزشی تجربه بهینه مبتنی بر نظریه چیکسنت میهای بر رفتارهای نوآورانه و تدریس اثربخش معلمان دوره ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.22059/japr.2024.365352.644731

زهرا قادری؛ ایلناز سجادیان؛ محمدعلی نادی


جنسیت و هویت زنانه در ترانه های امروز ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.22059/japr.2024.340569.644210

مرجان دانشور


رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و رفتارهای پرخطر در نوجوانان: نقش واسطه ای پنج عامل بزرگ شخصیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1402

10.22059/japr.2024.347299.644359

رضا عباسی راد؛ محمد رستمی؛ محدثه فصیحی؛ نیلوفر سرهنگی؛ سلیمان احمدبوکانی


رابطه بین پیوند والدینی و حوزه خودگردانی و عملکرد مختل طرحواره‎های ناسازگار اولیه با نقش میانجی تنظیم هیجانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1403

10.22059/japr.2024.340360.644209

محدثه اکبری؛ احمد برجعلی؛ مهدی خانجانی


بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس مهارت سواد هیجانی در نوجوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1403

10.22059/japr.2024.356709.644573

رضوان صالحی؛ سلاله محسن‌زاده کرمانی؛ محمد ربیعی


ساخت پرسشنامه سوگیری‌های تفسیر تیپ شخصیتی دی و ویژگی‌های روان‌سنجی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1403

10.22059/japr.2024.362857.644692

سیده زهرا موسوی؛ علی پاکیزه؛ سوران رجبی؛ کری جان ریس


بررسی رابطه پاسخگویی ادراک‌شده همسران و میزان نشانه‌های افسردگی با توجه به نقش تعدیل‌کننده ترس از شفقت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1403

10.22059/japr.2024.357542.644591

زهرا صیفی‌کار؛ مریم عباسی سورشجانی؛ حجت اله فراهانی


خصوصیات روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس کوتاه شده خردمندی در بزرگسالان ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

10.22059/japr.2024.361950.644670

سعید ویسی؛ رسول کردنوقابی؛ صدف ایمانی؛ فهیمه کاشفی


تأثیر تمرینات کارکردی بر عملکرد شناختی (حافظه کاری) و مؤلفه های سلامت روان مردان سالمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1403

10.22059/japr.2024.361911.644669

فرشید طهماسبی؛ سیدکاوس صالحی؛ سیما سینا


اثربخشی آموزش ماتریکس درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر الگوهای ارتباطی زنان متأهل دارای سبک دلبستگی اجتنابی و اضطرابی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403

10.22059/japr.2024.340640.644213

شایسته جنگی رودی؛ احمد حیدرنیا؛ هادی عباسی


تاثیر روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت بر هیجان طلبی و گرایش به پیمان شکنی زناشویی در زنان متاهل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1403

10.22059/japr.2024.360977.644655

فهیمه کاشفی؛ منوچهر ازخوش؛ محمدسعید خانجانی؛ حکیمه آقایی


واکاوی مشکلات زنان دارای همسر جانباز و بررسی اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر مشکلات روانشناختی-زناشویی آن ها

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1403

10.22059/japr.2024.342993.644258

محمد محمدی؛ علی رضایی شریف؛ علی شیخ الاسلامی؛ حسین قمری گیوی


شناسایی فرآیند یاددهی-یادگیری در بستر الکترونیک دانشگاه تهران: یک مطالعه پدیدارشناختی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1403

10.22059/japr.2023.353563.644500

راضیه صفاری فرد؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ الهه حجازی؛ فاطمه نارنجی ثانی


تدوین مدل شادکامی بر اساس حمایت اجتماعی با میانجی‌گری هوش هیجانی در دانشجویان کارشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

10.22059/japr.2024.369654.644816

نعیمه شبانی شاد؛ اسماعیل سعدی پور؛ فریبرز باقری


تأثیر آموزش سرمایه روان شناختی بر التزام و هیجان های مثبت تحصیلی در دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1403

10.22059/japr.2024.358495.644629

معصومه بشارتی پور؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ غلامحسین مکتبی