نویسنده = دهقانی آرانی، فاطمه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی توانایی‌های شناختی کودکان مبتلا به بیماری مزمن پزشکی براساس سبک دلبستگی آن‌ها

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 177-193

فهیمه غفاری‌مقدم؛ زهرا طاهری فر؛ فاطمه دهقانی آرانی


2. نقش هورمون اکسی توسین بر شکل گیری دلبستگی مادر و شیرخوار: مطالعه مروری نظام مند

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 107-120

رضا رستمی؛ عاطفه ذبیحی؛ نرجس حسین زاده بحرینی؛ فاطمه دهقانی آرانی