کلیدواژه‌ها = اعتبار
تعداد مقالات: 6
2. روایی محتوایی، ساختار عاملی و تغییر ناپذیری جنسیتی مقیاس جهت‌گیری تعلق‌پذیری

دوره 11، شماره 1، بهار 1399، صفحه 15-29

10.22059/japr.2020.277496.643201

سید امیر امین یزدی؛ فرهاد تنهای رشوانلو؛ طلیعه سعیدی رضوانی؛ حسین کارشکی


3. بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس رضایت مندی زوجیت در گروه معلمان متأهل زن شهر تهران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 163-179

10.22059/japr.2017.63462

معصومه محبی؛ سوگند قاسم زاده؛ ولی اله فرزاد؛ غلامعلی افروز


4. بررسی ویژگی‌های سنجشی مقیاس نیاز شخصی به ساختار

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 133-150

10.22059/japr.2017.61125

خدیجه علوی؛ محمدعلی اصغری مقدم؛ عباس رحیمی نژاد؛ حجت الله فراهانی؛ گیتی شمس