کلیدواژه‌ها = ویژگی‌های روان‌سنجی
مقیاس مشکلات سلامت روان‌شناسی نوجوانان-نسخۀ والدین: ساخت و ویژگی‌های فنی اولیه

دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 317-331

10.22059/japr.2023.329027.643950

سعید اکبری زردخانه؛ سید سعید سجادی اناری؛ نادر منصور کیایی؛ علی محمد زنگانه؛ محسن جلالت دانش


ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامۀ اهداف و آرزوها

دوره 12، شماره 3، آذر 1400، صفحه 129-155

10.22059/japr.2021.305101.643556

هوشنگ گراوند؛ مسلم قبادیان


ویژگی‌های روان‌سنجی و تحلیل‌عاملی تأییدی مقیاس شفا در والدین کودکان دارای آسیب بینایی

دوره 12، شماره 3، آذر 1400، صفحه 235-254

10.22059/japr.2021.316603.643726

عاطفه محمدی فیض آبادی؛ سوگند قاسم زاده؛ علی اکبر ارجمندنیا