کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
تعداد مقالات: 5
1. ویژگی های روانسنجی نسخة فارسی پرسشنامة حافظه فعال بزرگسالان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 97-112

علی اکبر ارجمندنیا؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ زهرا حاجیان؛ سمانه ملکی


2. ساخت و اعتباریابی مقیاس ایرانی چالش های میانسالی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 167-180

عباس روزبهانی؛ مهناز علی اکبری دهکردی