کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
تعداد مقالات: 6
1. ویژگی های روانسنجی مقیاس هزینه؛ مؤلفه ای از نظریه انتظار - ارزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1399

مطهره فتاحی؛ مسعود لواسانی؛ زهرا نقش


2. ویژگی های روانسنجی نسخة فارسی پرسشنامة حافظه فعال بزرگسالان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 97-112

10.22059/japr.2017.63710

علی اکبر ارجمندنیا؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ زهرا حاجیان؛ سمانه ملکی


3. ساخت و اعتباریابی مقیاس ایرانی چالش های میانسالی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 167-180

10.22059/japr.2017.69697

عباس روزبهانی؛ مهناز علی اکبری دهکردی