کلیدواژه‌ها = حافظه فعال
مقایسه عملکرد حافظه فعال در دانش‌آموزان دارای ناتوانی‌های ویژه یادگیری یک‌زبانه و دوزبانه

دوره 11، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 165-179

10.22059/japr.2021.294000.643394

حمزه محمدی؛ جواد حاتمی؛ رضا کرمی نوری؛ جمیل منصوری؛ داود مفاخری؛ هانیه خادمی


تأثیر توانبخشی شناختی بر حافظه فعال و سرعت پردازش در کودکان و نوجوانان سرطانی بقایافته

دوره 11، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 225-240

10.22059/japr.2020.289022.643356

نفیسه دم ریحانی؛ علی پولادی ریشهری؛ عزت دیره؛ محمد رضا بردبار


ساخت و هنجاریابی مقدماتی آزمون سنجش حافظه فعال تهران

دوره 10، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 141-160

10.22059/japr.2019.74275

علی اکبر ارجمندنیا؛ سهیلا طالبی؛ محمدعلی میری