نویسنده = علی اکبر ارجمندنیا
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی مبتنی بر کارکردهای اجرایی (بتا) بر عملکرد رفتاری دانش آموزان دیرآموز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1399

زینب گندمی؛ علی اکبر ارجمندنیا


2. ساخت و هنجاریابی مقدماتی آزمون سنجش حافظه فعال تهران

دوره 10، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 141-160

10.22059/japr.2019.74275

علی اکبر ارجمندنیا؛ سهیلا طالبی؛ محمدعلی میری


3. ویژگی های روانسنجی نسخة فارسی پرسشنامة حافظه فعال بزرگسالان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 97-112

10.22059/japr.2017.63710

علی اکبر ارجمندنیا؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ زهرا حاجیان؛ سمانه ملکی