کلیدواژه‌ها = کمال‌گرایی
پیش بینی رفتارهای آشفته خوردن بر اساس کمالگرایی و ترومای دوران کودکی: ارائه الگو تبیینی با نقش میانجی‌ شرم درونی شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1401

10.22059/japr.2023.90585

نازنین حمیدی نژاد؛ بهروز دولتشاهی؛ فریبرز باقری