نویسنده = ارجمندنیا، علی اکبر
تعداد مقالات: 2
1. ساخت و هنجاریابی مقدماتی آزمون سنجش حافظه فعال تهران

دوره 10، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 141-160

علی اکبر ارجمندنیا؛ سهیلا طالبی؛ محمدعلی میری


2. ویژگی های روانسنجی نسخة فارسی پرسشنامة حافظه فعال بزرگسالان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 97-112

علی اکبر ارجمندنیا؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ زهرا حاجیان؛ سمانه ملکی