کلیدواژه‌ها = کودکان
اثر افزایش شاخص تودة بدنی بر سرعت واکنش، توجه پایدار و حافظة کاری کودکان و نوجوانان

دوره 12، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 123-138

10.22059/japr.2021.308676.643618

آسیه رضایی نیاسر؛ علیرضا مرادی؛ میثم صادقی؛ مریم محمودی؛ سروش لهراسبی


مطالعه پدیدارشناختی مدرسه طبیعت و پیامدهای آن در رشد عاطفی و اجتماعی کودکان

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 117-136

10.22059/japr.2020.258514.642856

منصوره حاج حسینی؛ فاطمه آزاد؛ الهام سادات ناجی


بررسی توانایی‌های شناختی کودکان مبتلا به بیماری مزمن پزشکی براساس سبک دلبستگی آن‌ها

دوره 10، شماره 3، آذر 1398، صفحه 177-193

10.22059/japr.2019.73877

فهیمه غفاری‌مقدم؛ زهرا طاهری فر؛ فاطمه دهقانی آرانی