کلیدواژه‌ها = طلاق
تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر طرحواره درمانی بر کاهش پریشانی روانشناختی نوجوانان طلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22059/japr.2022.89974

فرزانه منجزی؛ اسماعیل اسدپور؛ محسن رسولی؛ کیانوش زهراکار


اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی و شادکامی فرزندان طلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1402

10.22059/japr.2023.347093.644344

سروش ذوالقدری؛ احمد برجعلی؛ فریده حسین ثابت


شناسایی چالش ها و مسائل ازدواج مجدد پس از طلاق در ایران: یک بررسی سیتماتیک کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1403

10.22059/japr.2024.358746.644611

نادر اعیادی؛ مریم فاتحی زاده؛ عذرا اعتمادی


مقایسۀ اثربخشی درمان مبتنی بر بازسازی عاطفی و هیجان‌مدار بر مشکلات ازدواج و بخشش در زنان متقاضی طلاق

دوره 15، شماره 1، 1403، صفحه 277-296

10.22059/japr.2024.338349.644182

سید جواد سیفی قوزلو؛ اسماعیل صدری دمیرچی؛ علی رضایی شریف؛ علی شیخ الاسلامی


شناسایی عوامل مؤثر بر طلاق و ارائۀ مدلی برای پیش‌بینی طلاق با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم

دوره 12، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 247-263

10.22059/japr.2021.308375.643607

وحیده ایمانزاده؛ نعیمه محب؛ رضا عبدی؛ مرتضی هنرمند عظیمی